Od října bude probíhat v naší základní škole kurz pro předškoláky.

Těšíme se na šest setkání s našimi budoucími prvňáčky.