O škole

Zveřejněno: 23.9.2022

Charakteristika základní školy

Naše škola je malotřídní s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Spojení tříd je dáno počtem dětí v jednotlivých ročnících.
Školní výuka probíhá podle ŠVP základní školy, č.j. 63/2022


 1. ročník  - 10 žáků,

třídní učitelka Vendula Hondlová,DiS,

asistent pedagoga Marcela Pulkrábková


2. a 3. ročník - 15 žáků,

třídní učitelka Mgr. Martina Zahálková,

asistent pedagoga Věra Kladivová


4. a 5. ročník - 13 žáků,

třídní učitelka Mgr. Miloslava Siglová,

asistent pedagoga Petra Vostárková, DiS.

V letošním roce 2022/23 navštěvuje školu 38 žáků (19 chlapců, 19 dívek).


Ředitelka školy: Mgr. Miloslava Siglová

výchovný poradce: Mgr. Martina Zahálková

preventista: Vendula Hondlová, DiS.

koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Zahálková

školnice: Jana Moučková

Kurzy pro předškoláčky

Zveřejněno: 23.9.2022

Od října bude probíhat v naší základní škole kurz pro předškoláky. Těšíme se na šest setkání s našimi budoucími prvňáčky. ...
Zobrazit celé
Banner programu Investice do rozvoje vzdělávání
Logo programu Ovoce do škol