Školská rada

Zveřejněno: 23.9.2022

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanovil počet členů (6).

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funční období trvá tři roky.

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.  

Poslední volby do školské rady proběhly 29. 4. 2021.


Za rodiče byli zvoleni:

Elčkner Jiří
Mgr. Skalická Jitka


Za pedagogy byly zvoleny:

Kladivová Věra
Mgr. Zahálková Martina


Zástupci obce:

Mgr. Kuře Pavel
Lipavská Miroslava

Kurzy pro předškoláčky

Zveřejněno: 23.9.2022

Od října bude probíhat v naší základní škole kurz pro předškoláky. Těšíme se na šest setkání s našimi budoucími prvňáčky. ...
Zobrazit celé
Banner programu Investice do rozvoje vzdělávání
Logo programu Ovoce do škol